Elverum Cup følger turneringsreglementet til Norges Håndballforbund jfr. NHFs lov og kampreglement når annet ikke er nevnt nedenfor.
Inntil 14 spillere kan spille på hvert lag pr. kamp.

Lagene må være klare 5 min. før kampen. Lag som ikke har møtt til terminfestet kampstart dømmes til å tape kampen.
Førstnevnte lag stiller til venstre for banesekretariatet, holder matchball og tar avkast.
Ved draktlikhet må bortelaget ha reservedrakt i en annen farge.
Det skal ikke tas automatisk time-out ved straffekast.
Dommerne skal stoppe tiden ved 2-minutters utvisning og ved skader som krever medisinsk behandling på banen.
Dommerne vurderer om tiden skal stoppes ved andre anledninger. F.eks dersom det kan påvirke kamputfallet.
Pauselengde på alle kamper er 5 minutter
Det er ikke tillatt med lags Time-out.