Lagleder skal sjekke inn laget i Terningen Arena før lagets første kamp.

Innsjekk er åpen fra torsdag 13:00

Lagpose med deltakerkort og t-skjorter og informasjon deles ut ved innsjekk.

Lagene kan sjekke inn på skolen fra kl. 15.00.

Lagene som bor på hotell, kan sjekke inn på hotellet fra kl. 15.00.

Skole overnatting: Elverum Ungdomsskole. Se lag kart på https://elverumcup.no/2022/result/map

 
Hotell overnatting: Elgstua Hotell.

Til våre overnattingsgjester:

Ved ankomst til skolen skal ansvarlig lagleder henvende seg til de innkvarteringsansvarlige for å få anvist rom.

Arrangøren vil holde vakt på skolen hele døgnet. Spillere som skal inn på skolen og som ikke er i følge med lagleder må kunne vise deltakerbevis for Elverum Cup.

Bruk av alkohol er ikke tillatt og vil medføre bortvisning. Det er også røykeforbud i alle haller og på skolen.

Branninnstruks skal gjennomgås med spillere, og de skal også gjøre seg kjent med rømningsveier.

Pultene settes på plass igjen i riktig antall og plassering når rommene klargjøres for avreise søndag.

Rommene skal være klargjort for avreise innen kl. 13.00 søndag.

Lag som har behov for å ha bagasje lagret på skolen til senere bussavreise vil få anvist plass. Rommene må ryddes og kostes, og avfall bringes til anvist sted (container). Søppelposer blir utdelt av vaktpersonalet på skolen. Søppeldunkene på klasserommene skal tømmes. Når rommet er ryddet skal skolens overnattingsvert kontaktes for inspeksjon/ utsjekking

Evt. skader som måtte oppstå på inventar, eller på rommet for øvrig, har arrangøren rett til å kreve erstattet av den klubben som har fått anvist rom.

NB! HÅNDBALLEN SKAL IKKE BRUKES INNE PÅ SKOLEN! Arrangøren har ikke noe ansvar for deltakernes eiendeler/verdisaker. Rommene avlåses ved å kontakte skolens vakt.
Skolens ytterdører vil være låst kl. 2330, og det skal være nattero mellom kl 2300 og 0600.

Det er lurt og lov å ta hensyn både kveld, natt og morgen. Du kan være våken selv uten å vekke alle andre☺ Det er også «irriterende» når dere som er oppe tidlig ikke tar hensyn til at noen sover pga senere kamp.

Når skolens lokaler stilles til disposisjon for Elverum Cup er dette basert på tillit til at vi som idrettsledere og deltakere forstår nødvendigheten av god orden og aktsomhet. Skolene er ikke bygget og tilrettelagt for slik bruk når det gjelder dusjmuligheter/garderober/toaletter. Lagene må regne med å benytte dusjmulighetene i hallene etter siste kamp.

Alle arenaene åpner en time før første kamp. Gjelder alle dager.