Alle lag som overnatter på skole, skal bo på Elverum Ungdomsskole eller 

Elverum Videregåendeskole.

Lag som skal bo på hotell bor på Elgstua Hotell.

Se kart på cupens hjemmeside eller app for smarttelefon.

Tildeling av skole skjer senest 5 august.