Jury under turneringen oppnevnes av Turneringsledelsen.

Leder av juryen er Turneringsleder EC, en lokal lagleder og en lagleder fra et lag utenfor Region Innlandet er medlemmer av juryen.

Protester må være meldt til turneringskontoret i Terningen Arena umiddelbart og senest 10 minutter etter kampslutt. Protesten må leveres skriftlig senest 30 min. etter kampslutt. For å være gyldig må begge lagledere og dommere bekrefte at protest er nedlagt før disse forlater banen.

Sammen med protesten innbetales protestgebyret på kr. 500.-.
Gebyret betales tilbake dersom protesten tas til følge.

Ved protester hvor resultatet av en kamp ønskes ugyldig, er juryens dom endelig og kan ikke appelleres.

Ved protester på alder er det lagets ansvar å legitimere spillerens alder på juryens forlangende. Lederne bes merke seg dette og sørge for at spillerne har med seg gyldig legitimasjon.